Cennik

Cennik świadczonej pomocy prawnej jest indywidualnie ustalany dla każdego Klienta, zarówno instytucjonalnego, jak i indywidualnego. W zależności od potrzeb, Kancelaria stosuje rozliczenie ryczałtowe, godzinowe lub stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Rozliczenie ryczałtowe

Rozliczenie według stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia określana jest za czas pracy wyrażony w godzinach. Czas pracy Kancelarii rozliczany jest dla każdej sprawy/konsultacji/negocjacji itp. i zestawiany w postaci ewidencji jednorazowej lub miesięcznej stanowiącej podstawę rozliczenia z Klientem. Ewidencja zostaje sporządzona w ciągu siedmiu pierwszych dni roboczych miesiąca następującego po miesiącu objętym ewidencją i wraz z fakturą VAT zostaje przesłana Klientowi.

Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Klient dokonuje zapłaty na podstawie wystawionego przez Kancelarię paragonu lub faktury VAT.

Pl. Wolności 12, 46-100 Namysłów,
tel./fax: 77 455 20 46
Logo OIRP

Jesteśmy członkiem
Krajowej Izby Radców Prawnych

Przewiń do góryPrzewiń do góry