Zespół

Dzięki posiadanym kwalifikacjom Kancelaria tworzy zespół zdolny do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej w wielu dziedzinach prawa oraz dostosowania usług do potrzeb i wymagań każdego Klienta.

Radcowie prawni posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie praktyczne w świadczeniu różnego rodzaju pomocy prawnej. Dbają o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz udział w szkoleniach, seminariach i kursach.

Aktualnie w skład zespołu wchodzi dwóch radców prawnych:

nkr-personas-min-db-2.jpeg

Dagmara Bak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wydziału Prawa oraz Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, europejskim (pozyskiwanie środków unijnych), rodzinnym i opiekuńczym oraz prawie cywilnym.


nkr-personas-min-zc-2.jpeg

Zofia Cioma

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wydziału Prawa, Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym.


Aktualności
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

  sn.jpeg

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19

  Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 63/19

  Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 14/19

  W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

  ***

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2019 r., III CZP 68/18

  Nabywcy - w drodze przelewu - wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

  więcej»
 • Wzory dokumentów

  więcej»
Wizyt dzisiaj: 50, w tym miesiącu: 923, wszystkich wizyt: 155948
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms