Zakres usług - nowa

Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię jest świadczona w formie kompleksowej obsługi prawnej świadczonej wyłącznie przez radców prawnych, między innymi w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Kancelaria zapewnia całościową obsługę prawną podmiotom gospodarczym, organom administracji publicznej, spółdzielniom, fundacjom i stowarzyszeniom, szpitalom, kołom łowieckim, a także klientom indywidualnym.

Usługi doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego świadczymy w następujących dziedzinach prawa:

prawo administracyjne

w tym: prawo samorządowe, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, prawo oświatowe, finanse publiczne, pomoc społeczna

prawo cywilne

w tym: roszczenia dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, zasiedzenie, służebności, umowy cywilnoprawne, roszczenia odszkodowawcze, prawo konsumenckie, księgi wieczyste i hipoteka, prawo spadkowe, prawo spółdzielcze i lokalowe, prawo łowieckie, egzekucja należności

prawo rodzinne i opiekuńcze

w tym: rozwody, separacje, alimenty, ustalanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie, ubezwłasno- wolnienie, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku, prawo aktów stanu cywilnego

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

w tym: dokumentacja pracownicza, umowy o zakazie konkurencji, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, kontrakty menedżerskie, kary porządkowe, odwołania od decyzji ZUS i KRUS

prawo gospodarcze

w tym: prawo spółek handlowych, spółki cywilne, prawo rejestrowe, postępowanie upadłościowe i naprawcze, windykacja należności, negocjacje handlowe;

prawo europejskie

w tym: pozyskiwanie środków unijnych, monitoring prawny realizowanych wniosków z dofinansowaniem unijnym (m.in. PROW, RPO); sporządzanie odwołań, protestów

prawo podatkowe i bankowe

w tym: podatki i opłaty lokalne, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, prawo bankowe;

prawo zdrowia publicznego

w tym: prowadzenie działalności leczniczej, wykonywanie zawodu lekarza;

prawo karne

w tym: reprezentowanie przed organami ścigania, prokuraturą i sądami powszechnymi

prawo stowarzyszeniowe

w tym: Lokalne Grupy Działania

Doradztwo prawne

Zastępstwo procesowe

Pl. Wolności 12, 46-100 Namysłów,
tel./fax: 77 455 20 46

Jesteśmy członkiem
Krajowej Izby Radców Prawnych

Przewiń do góryPrzewiń do góry