Strona główna

In angusto spes est

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej, szpitali, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, kół łowieckich.

Kontakt
Kancelaria Radców Prawnych
                    Bak Cioma s.c.

Kancelaria Radców Prawnych
Bak & Cioma s.c.

Pomoc prawną jako radcowie prawni świadczymy od 2012 r. Nasza aktywność zawodowa oraz bezpośredni kontakt z ludźmi pozwalają trafnie definiować problemy z jakimi zwracają się do nas potrzebujący pomocy prawnej. Profesjonalne podejście do każdej sprawy świadczy o naszej odpowiedzialności oraz zaangażowaniu w to co robimy.

Za nadrzędne w wykonywanym zawodzie przyjmujemy zadowolenie naszych klientów. Wasz sukces jest naszą satysfakcją. Każdego, kto zwraca się do nas o pomoc prawną traktujemy indywidualnie, z najwyższym szacunkiem, oferując oczekiwany poziom obsługi. Każda nowa sprawa jest dla nas zawodowym wyzwaniem, a już przerobiona, dostarcza nam kolejnych doświadczeń w wielu dziedzinach prawa. Nieustanie podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach, a także poprzez samokształcenie.

Jako Kancelaria oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej, szpitali, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji. Świadczymy także pomoc dla klienta indywidualnego z każdej dziedziny prawa. Dzięki naszym klientom możemy spełniać się zawodowo.

Nasze atuty

długoletnie doświadczenie z szeroko pojętego prawa administracyjnego i samorządowego poparte praktyką, ponadto z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego

świadczenie usług osobiście i wyłącznie przez radców prawnych

znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych

elastyczne formy świadczenia usług prawnych: dyżury, porady telefoniczne, mailowe

Zakres usług

prawo administracyjne

prawo samorządowe, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, prawo oświatowe, finanse publiczne, pomoc społeczna

prawo cywilne

roszczenia dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, zasiedzenie, służebności, umowy cywilnoprawne, roszczenia odszkodowawcze, prawo konsumenckie, księgi wieczyste i hipoteka, prawo spadkowe, prawo spółdzielcze i lokalowe, prawo łowieckie, egzekucja należności

prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwody, separacje, alimenty, ustalanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku, prawo aktów stanu cywilnego

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

dokumentacja pracownicza, umowy o zakazie konkurencji, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, kontrakty menedżerskie, kary porządkowe, odwołania od decyzji ZUS i KRUS

prawo gospodarcze

prawo spółek handlowych, spółki cywilne, prawo rejestrowe (KRS), postępowanie upadłościowe, windykacja należności, negocjacje handlowe

prawo europejskie

monitoring prawny realizowanych wniosków z dofinansowaniem unijnym (m.in. PROW, RPO), sporządzanie odwołań, protestów

prawo podatkowe i bankowe

podatki i opłaty lokalne, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, prawo bankowe

prawo zdrowia publicznego

prowadzenie działalności leczniczej, wykonywanie zawodu lekarza

prawo stowarzyszeniowe

stowarzyszenia, fundacje, Lokalne Grupy Działania

Nasz zespół

Dzięki posiadanym kwalifikacjom i długoletniemu doświadczeniu Kancelaria tworzy zespół zdolny do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej w wielu dziedzinach prawa oraz dostosowania usług do potrzeb i wymagań każdego Klienta. Radcowie prawni posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie praktyczne w świadczeniu różnego rodzaju pomocy prawnej. Dbają o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz udział w szkoleniach, seminariach i kursach.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wydziału Prawa oraz Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, prawie gospodarczym i egzekucyjnym oraz europejskim (pozyskiwanie środków unijnych). Prywatnie pasjonatka wędrówek górskich, narciarstwa, sztuki i literatury współczesnej.
Dagmara Bak
Radca prawny
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wydziału Prawa, Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczym, obrotem nieruchomościami oraz prawie cywilnym. Prywatnie miłośniczka zwierząt, długodystansowych wycieczek rowerowych, wędrówek górskich oraz literatury o tematyce psychologicznej.
Zofia Cioma
Radca prawny
Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonatka podróży, gotowania i rolnictwa.
Patrycja Klusko-Chilej
Aplikantka radcowska

Aktualności z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Pl. Wolności 12, 46-100 Namysłów,
tel./fax: 77 455 20 46
Logo OIRP

Jesteśmy członkiem
Krajowej Izby Radców Prawnych

Przewiń do góryPrzewiń do góry