In angusto spes est

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej, szpitali, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, kół łowieckich.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
Bak & Cioma s.c.

Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Bak, Zofia Cioma spółka cywilna z siedzibą w Namysłowie została utworzona przez radców prawnych posiadających doświadczenie nabyte w ramach uprzednio prowadzonej działalności prawniczej oraz indywidualnego dorobku zawodowego.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej, szpitali, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, kół łowieckich. Świadczymy także pomoc dla klienta indywidualnego z każdej dziedziny prawa.

Kancelaria na stałe współpracuje z firmami świadczącymi pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.

Nasze atuty

Świadczenie usług osobiście i wyłącznie przez radców prawnych

Wszechstronne doświadczenie z prawa administracyjnego, samorządowego, gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego poparte kilkunastoletnią praktyką

Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych

Elastyczne formy świadczenia usług prawnych: dyżury, porady telefoniczne, mailowe

Zakres usług

prawo administracyjne

w tym: prawo samorządowe, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, prawo oświatowe, finanse publiczne, pomoc społeczna

prawo cywilne

w tym: roszczenia dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, zasiedzenie, służebności, umowy cywilnoprawne, roszczenia odszkodowawcze, prawo konsumenckie, księgi wieczyste i hipoteka, prawo spadkowe, prawo spółdzielcze i lokalowe, prawo łowieckie, egzekucja należności

prawo rodzinne i opiekuńcze

w tym: rozwody, separacje, alimenty, ustalanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie, ubezwłasno- wolnienie, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku, prawo aktów stanu cywilnego

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

w tym: dokumentacja pracownicza, umowy o zakazie konkurencji, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, kontrakty menedżerskie, kary porządkowe, odwołania od decyzji ZUS i KRUS

prawo gospodarcze

w tym: prawo spółek handlowych, spółki cywilne, prawo rejestrowe, postępowanie upadłościowe i naprawcze, windykacja należności, negocjacje handlowe;

prawo europejskie

w tym: pozyskiwanie środków unijnych, monitoring prawny realizowanych wniosków z dofinansowaniem unijnym (m.in. PROW, RPO); sporządzanie odwołań, protestów

prawo podatkowe i bankowe

w tym: podatki i opłaty lokalne, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, prawo bankowe;

prawo zdrowia publicznego

w tym: prowadzenie działalności leczniczej, wykonywanie zawodu lekarza;

prawo karne

w tym: reprezentowanie przed organami ścigania, prokuraturą i sądami powszechnymi

prawo stowarzyszeniowe

w tym: Lokalne Grupy Działania

Nasz zespół

Dzięki posiadanym kwalifikacjom Kancelaria tworzy zespół zdolny do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej w wielu dziedzinach prawa oraz dostosowania usług do potrzeb i wymagań każdego Klienta. Radcowie prawni posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie praktyczne w świadczeniu różnego rodzaju pomocy prawnej. Dbają o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz udział w szkoleniach, seminariach i kursach.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wydziału Prawa oraz Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, europejskim (pozyskiwanie środków unijnych), rodzinnym i opiekuńczym oraz prawie cywilnym.
Dagmara Bak
Radca prawny
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwentka Wydziału Prawa, Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym.
Zofia Cioma
Radca prawny
 
Patrycja Klusko-Chilej
Aplikantka radcowska

Aktualności z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Pl. Wolności 12, 46-100 Namysłów,
tel./fax: 77 455 20 46

Jesteśmy członkiem
Krajowej Izby Radców Prawnych

Przewiń do góryPrzewiń do góry